Sunday, April 13, 2014

Romania, Mayor of Sighisoara, maintain the contract with Mrs. Fernengel, in order to take care of the Dogs!

E-mail address: primaria@sighisoara.org.ro
Fax number: 0040 265 771 278

Primăria Municipiului Sighişoara
D-lui Ioan-Dorin Dăneşan
Strada Muzeului Nr. 7
545400 Sighişoara
Judeţul Mureş
România 

Stimate Domnule Primar Dăneşan, 

De doi ani deja se implică doamna Monica Fernengel pentru drepturile animalelor din oraşul dumneavoastră. Conduce de asemenea, cu competenţă şi îndemânare, pe lânga propriul adăpost de câini, şi centrul orăşenesc de colectare a câinilor, în interesul tuturor cetăţenilor din oraş.

Dupa cum am aflat, intenţionaţi retragerea doamnei Fernengel de la conducerea centrului orăşenesc de colectare a câinilor şi predarea acestuia unei alte firme. Dorim să vă reamintim care a fost situaţia acestei instituţii acum doi ani, când doamna Fernengel a preluat conducerea şi administrarea ei: câini flămânzi, vegetând în propria mizerie si o asistenţă medicală aproape inexistentă.
Această situaţie s-a schimbat fundamental.
Iubitori de animale din Germania susţin necondiţionat munca de protecţie a animalelor desfăşurată de doamna Fernengel prin donaţii, contribuţia la modernizarea adăpostului, precum şi adopţia de animale.
Turiştii apreciază Sighişoara ca pe un oraş al cărui nume nu este legat de suferinţa animalelor, oraşul dumneavoastră bucurându-se peste hotare de o bună reputaţie.

Vă rugăm de aceea respectuos pe această cale, să prelungiţi contractul încheiat cu doamna Fernengel, pentru a putea arăta şi în viitor, că Sighişoara este un oraş modern şi dezvoltat, şi und excelent exemplu că problema câinilor fără stăpân se poate rezolva într-o manieră umană, fără a fi necesară uciderea lor. 

Cu multă stimă

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   Translation, do not send

Fighting alongside us to ensure that the dogs do not have to suffer at the local animal shelter again! Explanation: The letter is written in Romanian language, as this is the language of the addressee and corresponds exactly to the one shown below German version. development in letter the mayor of the town of Sighisoara (German version):
 Dear Mr. Mayor Danesan, since 2 years, dedicated animal rights activist Mona Fernengel care of the dogs in your town.She runs her own animal shelter and has also headed your urban dog station with expert knowledge and skill in the interest of the animals and the citizens of your city.
Now we had to learn that you intend her to escape the management of the urban system again and handed over to a company. We would like to remind you how the states two years ago were when Mona Fernengel the plant took over, the dogs sat in the dirt, starving, medical care was lacking. The situation has changed radically. German animal lovers ready to assist the animal welfare work of women Fernengel with donations, have contributed to the modernization of your plant and adopt dogs. Tourists appreciate Sighisoara as a city without animal suffering, your city enjoys a good reputation abroad.
We therefore ask you sincerely to maintain the contract with Mrs. Fernengel and also to show the future that Sighisoara is a modern and progressive city and a good example that there are humane solutions for the stray dog ​​problem without killing.

Sincerely 


No comments:

Post a Comment