Friday, February 13, 2015

Istanbul, Turkey, reply on: 20000 dogs in a concentration camp

1 reply, please read translation, we can use this

Translation:

Directorate us about your application that you have message Istanbul Metropolitan Municipality has discussed with the Directorate of Veterinary Services.
The information given to us in the interview is as follows; Saunders Kısırka Animal Care Home and Our Natural Habitat Unit of the statements made to the media advising the public of our Municipality, related to the claims; Istanbul Metropolitan Municipality by Saunders Kısırka Animal Hospice and requires disclosure relating to claims related to Natural Habitats were seen. 'Saunders Kısırka Animal Hospice and claims relating to the Natural Habitat does not reflect reality. Our center has been designed to serve all districts in Istanbul's European side.
Here be neutered, treatment and care is to be made out of it another process is not in question. Animals made law should be brought back to the area of treatment and vaccines they received. 5199 Protection of Animals Act to transactions made under 'Collection - Vaccines - spay - Mark where -Al Drop' consists of the system. Therefore, 'mass culling, incinerators, laboratory experiments such as' fictitious claims.
Our Center is not a laboratory and experimental incinerator. Kısırka a nursing home in 1650 with a capacity of indoor dog cages are available. This bar of the 20 thousand dogs in cages at the same time is not an issue. The capacity of 20 thousand dog sterilization centers is subject to 1 year. In addition, the center has 500 m2 each 200 Garden of Life Unit. Disabilities in each of these units, living on the streets if not degree 20'şerl groups throughout their lives to dogs older (20 dogs in each unit) is made to look.
Treatment centers, surgical and offspring of mothers part underfloor heating. Wildlife Unit will also be heating problems are made from materials with high thermal insulation.
In Kisirkaya also social facilities such as ride and picnic areas for visitors are also envisaged. Animal Hospice and Natural Habitats in stray animals as well as migratory birds, seagulls, birds of a treatment center of care for the pigeons is also intended to implement '


Sent: Friday, February 13, 2015 9:16 AM
......................
Subject: 157241 nolu başvurunuz hakkında.
Sayın .........  Bimer Başvuru Numaranız :157241

Müdürlüğümüze iletmiş olduğunuz başvurunuzla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Görüşme neticesinde tarafımıza verilen bilgi aşağıdaki gibidir; Sarıyer Kısırkaya Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı Birimimiz ile ilgili öne sürülen iddialara ilişkin Belediyemizin Basın Danışmanlığınca Kamuoyuna yapılan açıklamalar olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıyer Kısırkaya Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği görülmüştür. 'Sarıyer Kısırkaya Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 
Merkezimiz İstanbul’un Avrupa Yakasındaki tüm ilçelere hizmet vermek üzere projelendirilmiştir. Burada hayvanların kısırlaştırılması, tedavisi ve bakımları yapılacak olup bunun dışında başka bir işlem yapılması söz konusu değildir. Yasa gereği tedavileri ve aşıları yapılan hayvanlar alındıkları alana geri bırakılacaktır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılacak işlemler ‘ Topla – Aşıla – Kısırlaştır – İşaretle –Aldığın Yere Bırak’ sisteminden ibarettir. Dolayısıyla ‘ toplu itlaf, yakma fırınları, laboratuar deneyleri’ gibi iddialar hayal ürünüdür. Merkezimizde yakma fırını ve deney laboratuarı yoktur. 
Kısırkaya Bakımevinde 1650 köpek kapasiteli kapalı kafesler mevcuttur. Bu kafeslerde aynı anda 20 bin köpeğin barınması söz konusu değildir. Merkezde kapasite olarak 1 yılda toplam 20 bin köpeğin kısırlaştırılması söz konusudur. Merkezde ayrıca, her biri 500 m2 büyüklüğünde 200 adet Bahçeli Yaşam Ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitelerin her birinde engelli, sokakta yaşayamayacak derecede yaşlı olan köpeklere hayatları boyunca 20’şerli gruplar halinde ( her ünitede 20 köpek ) bakılmak üzere yapılmıştır. 
Merkezde tedavi, ameliyat ve yavrulu anne bölümü yerden ısıtmalıdır. Doğal Yaşam Üniteleri de ısı izolasyonu yüksek malzemeden yapıldığı için ısıtma sorunu olmayacaktır. 
Kısırkayada ayrıca, ziyaretçiler için gezinti ve piknik alanları gibi sosyal donatılar da düşünülmüştür. Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında sokak hayvanlarının yanı sıra göçmen kuşların, martıların, güvercinlerin bakıldığı bir kuş tedavi merkezinin de hayata geçirilmesi hedeflenmektedir'


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

NOT : Lütfen bu mesajı cevaplamayınız. Bu e-posta adresi sadece sistem tarafından gönderimler için kullanılmaktadır. Yeni mesajınız olursa http://www.bimer.gov.tr adresinden Başvuru Formunu kullanarak gönderebilirsiniz.

---------------------------------------------

No comments:

Post a Comment